‹ Alle specialismen

Cardiologie

U bent door uw huisarts doorverwezen naar de polikliniek Cardiologie omdat u hartklachten heeft.

Voorbereiding

Voor uw bezoek aan de cardioloog is een goede voorbereiding van belang. Lees daarom eerst de informatie ‘Naar de polikliniek’ door.

Afspraak bij de cardioloog

Tijdens het bezoek bespreekt de cardioloog de lichamelijke klachten met u. Er wordt een ECG (hartfilmpje)  gemaakt en zonodig een  fietsergometre (fietstest) uitgevoerd. Aan de hand van de uitslagen stelt de cardioloog de diagnose en bepaalt of aanvullend onderzoek nodig is. Voor aanvullend onderzoek wordt een vervolg afspraak gemaakt.

Een afspraak bij de cardioloog neemt ongeveer tien minuten in beslag.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie en het laatste nieuws over de cardiologie, de cardiochirurgie en interventiecardiologie op www.hagahartcentrum.nl

Specialisten