Over MSC Haga

Organisatie

Het MSC Haga is een coöperatief waar alle 155 vrijgevestigde leden alsmede 125 loondiensters individueel lid zijn. Het hoogste orgaan binnen de coöperatie is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die minstens eenmaal per jaar bijeenkomt. Het dagelijks bestuur, dat wordt aangesteld door de ALV, legt verantwoording af aan de ALV.

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen, te weten een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en een algemeen lid. Vrijgevestigde medisch specialisten zijn lid van de coöperatie via een persoonlijke holding. Alle leden maken deel uit van een vakgroep, die bestaan uit één of meer medisch specialisme(n). Vanuit de diverse vakgroepen worden gemandateerden, d.w.z. afgevaardigden, aangesteld om voor de vakgroep gesprekspartner te zijn van het MSC-bestuur. Tijdens zogenaamde gemandateerden-overleggen bespreekt het bestuur de diverse strategische, tactische en operationele zaken van het bestuur met de gemandateerden.