Over MSC Haga

Bestuur

Het bestuur bestaat uit stafleden met ieder een eigen functie op basis van portefeuilles. De bestuurders worden door de ALV benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Een bestuurder kan maximaal één keer worden herbenoemd. Elk lid kan zich verkiesbaar stellen voor het bestuur. Op basis van de kandidaatstelling stelt het MSC-bestuur een voordracht op voor benoeming door de ALV.

Bestuursleden