Over MSC Haga

Het Medisch Specialisten Coöperatief Haga U.A. (hierna MSC Haga genoemd) is een coöperatief van alle vrijgevestigde medisch specialisten werkzaam in het HagaZiekenhuis te Den Haag als ook de medisch specialisten in loondienst van het HagaZiekenhuis. Daarnaast is het MSC Haga werkgever van diverse Chefs de Clinique. Het MSC Haga levert medisch specialistische zorg in het HagaZiekenhuis, dat als STZ vele topklinische functies uitoefent, maar ook in de andere ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep, te weten het Reinier de Graaf Gasthuis en het LangeLand Ziekenhuis. Als aanbieder van topklinische zorg levert het MSC Haga expertise binnen 17 verschillende specialismen en een grote diversiteit aan subspecialisaties. Het MSC Haga werkt intensief samen met het HagaZiekenhuis om topzorg in en rond Den Haag te bieden, maar ook wordt samenwerking aangegaan met diverse academische centra en omliggende perifere instellingen.

Hiernaast draagt het MSC in samenwerking met het HagaZiekenhuis zorg voor het opleiden van medisch specialisten binnen een aantal opleidingen. Binnen de opleidingen staat naast het aanleren van de diverse relevante competenties ook de goede sfeer binnen een veilig opleidingsklimaat centraal.

Missie

De missie van het MSC Haga  is aldus het leveren van de allerbeste medisch specialistische zorg aan patiënten binnen de RHG en andere contractpartijen van het MSC, en daarnaast het opleiden van medische specialisten tot excellente professionals.

Visie

Het Medisch Specialisten Coöperatief Haga wil zich regionaal en landelijk profileren als een van de beste en betrouwbaarste partij in het veld. Door kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en hier duidelijk over te communiceren is het MSC een goede partner voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars.